Plum උපකරණ

පිටුව 1

Plum Tag 2 3G

ඇත. 2019 ජනවාරි නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
2.4"
240x320
1.3MP
0MP
800 බැටරි

Plum Ram 8

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

0.1 GB
RAM
0.1 GB
මතකය
2.4"
240x320
5MP
0MP
1200 බැටරි

Plum Optimax 13

ඇත. 2019 ජනවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
10.1"
800x1280
5MP
2MP
4700 බැටරි

Plum Gator 5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
3700 බැටරි

Plum Flipper 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
750 බැටරි

Plum Flipper (2018)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
600 බැටරි

Plum Compass 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2000 බැටරි

Plum Optimax 12

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
7"
600x1024
5MP
2MP
2400 බැටරි

Plum Optimax 11

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

1GB
RAM
16GB
මතකය
8"
800x1280
5MP
2MP
3500 බැටරි

Plum Tag 3G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
800 බැටරි

Plum Compass LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
5MP
2100 බැටරි

Plum Axe 4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1400 බැටරි

Plum Gator 4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

Plum Phantom

ඇත. නිකුත් කරන ලද අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
6"
720x1280
13MP
8MP
2500 බැටරි

Plum Play

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

1.77"
128x160
1.3MP
0MP
600 බැටරි

Plum Compass

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

Plum Hero

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1.8"
128x160
600 බැටරි

Plum Star

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

1.8"
128x160
600 බැටරි

Plum Optimax 7.0

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
7"
600x1024
5MP
2MP
2800 බැටරි

Plum Optimax 8.0

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
8"
800x1280
5MP
2MP
3400 බැටරි

Plum Optimax 10

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
10.1"
800x1280
5MP
2MP
4500 බැටරි

Plum Boot 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

1.77"
128x160
1.3MP
0MP
800 බැටරි

Plum Sync 4.0b

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
4"
480x800
1.3MP
1.3MP
1300 බැටරි

Plum Sync 5.0

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
5MP
1.3MP
1900 බැටරි

Plum Sync 4.0

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
4"
480x854
5MP
1.3MP
1200 බැටරි

Plum Sync 3.5

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
1.3MP
1.3MP
1350 බැටරි

Plum Z708

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

1GB
RAM
16GB
මතකය
7"
1024x600
8MP
2MP
3000 බැටරි

Plum Boot

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

1.77"
128x160
1.3MP
0MP
600 බැටරි

Plum Slick

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

1.77"
128x160
1.3MP
0MP
800 බැටරි

Plum Bar 3G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

0.1 GB
RAM
0.1 GB
මතකය
1.77"
128x160
1.3MP
0MP
800 බැටරි

Plum Velocity II

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
2.6"
320x480
5MP
1.3MP
1200 බැටරි

Plum Sync

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
5MP
5MP
1100 බැටරි

Plum Ten 3G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

1GB
RAM
16GB
මතකය
10.1"
800x1280
2MP
1.3MP
6000 බැටරි

Plum Volt 3G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
1080x1920
8MP
2MP
2000 බැටරි

Plum Dazzle

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
800 බැටරි

Plum Mouse

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

2.75"
240x400
1.3MP
0MP
950 බැටරි

Plum Glow

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, අප්‍රේල්

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
5MP
1.3MP
1500 බැටරි

Plum Caliber II

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
1GB
මතකය
2.4"
320x240
3.15MP
1.3MP
1500 බැටරි

Plum Panther

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, අප්‍රේල්

1.44"
240x160
1.3MP
0MP
750 බැටරි

Plum Signal

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ඔක්තෝබර්

1.8"
160x120
1.3MP
0MP
800 බැටරි

Plum Hammer

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, දෙසැම්බර්

2"
240x320
1.3MP
0MP
1500 බැටරි

Plum Flipper

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, දෙසැම්බර්

2"
128x160
1.3MP
0MP
800 බැටරි

Plum Geo

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, සැප්තැම්බර්

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
1050 බැටරි

Plum Bubby

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.77"
120x160
700 බැටරි

Plum Buzz

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.77"
240x320
1.3MP
0MP
700 බැටරි

Plum Switch

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.77"
160x240
430 බැටරි

Plum Debut

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
7"
600x1024
5MP
1.3MP
4250 බැටරි

Plum Flix

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

0.5 GB
RAM
0.3 GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1200 බැටරි

Plum Capacity

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
1.3MP
1200 බැටරි

Plum Orbit

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

3.2"
240x400
2MP
0MP
1100 බැටරි